Střechy JaHu

Klempířské a pkrývačské práce

Výškové práce

Výškové práce provadím za pomoci horolezecké techniky (Certifikát opravňující k práci pomocí horolezecké techniky).